Zicht op chronische pijn

zicht_op_chronische_pijn.JPG


Summary:
Om maar met het eind te beginnen: “Chronische pijn zonder bekende bevindingen” is geen aandoening om er als behandelaar grijze haren van te krijgen, of zelfs maar een reden om met de handen in het haar te grijpen voor de jongeren onder ons. Het blijkt een aandoening, waarbij al heel lang allerlei voorspelbare bevindingen bestaan, die ook beschreven zijn. Dus de naam alléén al is niet goed er zijn bekende bevindingen. Daarbij komt, dat er ook al geruime tijd technisch aanvullend onderzoek bestaat, dat chronische pijnplaatsen in beeld kan brengen en zelfs kan meten. En als laatste klap van het vuurwerk: er zijn al geruime tijd oorzakelijke behandelingsmogelijkheden met een medicament. Het medicament bestaat al dertig jaar. Het is géén pijnstiller als zodanig, maar heeft wel een pijnstillend effect, omdat het wat doet aan de vermoedelijke oorzaak. Het effect van het medicijn is te meten en zichtbaar te maken.
Dat houdt in, dat op dit moment Chronische Pijn zonder bekende onderliggende aandoening al aan de definitie van ziekte voldoet. Ondanks het feit, dat in het algemeen het beeld wordt geschapen, dat het (nog) niet zover is. Psychische oorzaken zijn echt onzin, zoals in deze rapportage aangetoond zal worden. Natuurlijk hebben psychische factoren invloed op het beloop van het ziekteproces, zoals bij elke ziekte het geval is, maar de pijn is echt. Het is geen nepsignaal. Chronische pijnplaatsen zijn objectief zichtbaar te maken, mits we daar maar een passend hulpmiddel voor gebruiken.

De publicatie wordt verwacht eind januari 2017.
22-04-2017: Het ontwerp is gereed en is inmiddels onderwerp van toetsing (Review).
27-05-2017: Hier is een preview versie te downloaden. Een preview versie heeft nog niet alle toetsprocedures doorlopen en kan daarom nog onjuistheden bevatten!

Download Hier

PHE van der Veen.

Published on 08/12/2016 by Henk