INFRAROOD VIDEO THERMOGRAFIE

Infrarood videothermografie

Een diagnosticum bij chronische pijn.

Videothermografie is een methode, die oorspronkelijk voor militaire doeleinden is ontwikkeld. De zware camera van Philips in de thermograaf -uitvoering van 1980- werd betrokken van Bofors. In de jaren 60 verschenen voor het eerst camera's met beeldverwerkingsunits voor medische toepassingen. In 1966 presenteerde de radioloog Aarts een aanvankelijk hoopvol lijkend onderzoek naar het opsporen van borstkanker met videothermografie. Rond 1980 hadden alle grote elektronicafabrikanten een thermograaf voor medisch gebruik. Naar huidige maatstaven was de apparatuur zwaar en complex. De sensoren moesten met vloeibare stikstof (later ook met argon) worden gekoeld. Inmiddels bleek, dat de specificiteit van de apparatuur onvoldoende was toegesneden op standaard borstonderzoek. Fabrikanten gingen op zoek naar andere toepassingsgebieden. De bestaande thermografieapparatuur moest tussen de 150 000 en 300 000 gulden opbrengen.

Videothermografie en pijn

Sinds 1975 hield een huisarts in de marineplaats Den Helder zich bezig met chronische pijn. Hij merkte, dat het een veel voorkomende aandoening was, waarmee de medici eigenlijk geen kant op konden. Een aandoening, die zorgde voor hoge kosten in de gezondheidszorg, grote uitval wegens ziekte bij bedrijven en grote psychosociale gevolgen voor patiënten en hun gezinnen. Toen in Den Helder sprake was van oprichting van een nieuwe Junior Kamer werd in 1982 als installatieproject gekozen voor de oprichting van De Pijnstichting Nederland. Het eerste project was het in kaart brengen van de omvang van chronisch pijnlijden. Het tweede project het opzetten van onderzoek naar de oorzaken van chronische pijn. De huisarts ging er in zijn vrije tijd mee aan de slag. Op basis van zijn op schrift gestelde visie en de onvermijdelijke toevalsfactor kwam hij terecht bij Philips Medical Systems, die hem voor de voorgenomen onderzoeken een videothermograaf in bruikleen gaf. Aanvankelijk voor twee weken, later voor drie maanden en uiteindelijk is de thermograaf niet meer teruggehaald. Frequente terugrapportages over de bevindingen stonden daar tegenover. Het resulteerde in een 4 tal onderzoeken, die tot op de dag van vandaag niet door nieuwere onderzoeken zijn achterhaald. Ondanks toenadering tot wetenschappelijke instituten zijn de onderzoeken nooit via universitaire weg gepubliceerd. Dat is de directe oorzaak voor het ontstaan van de website.

Voor belangstellenden, die meer willen weten van videothermografie is er PDF: Klik Hier Er is ook een video voor professionals in het engels: Klik Hier

Published on 23/10/2016 by Henk