IUD onderzoek 1982

fa799c0d97-IUD.gif

Abstract Basisfeiten

Het onderzoeksdoel van deze studie was vast te stellen of er een relatie bestaat tussen een specifiek buikwandgebied met de uterus als bijbehorend orgaan. De null-hypothese bij dit onderzoek was: bij de uterus hoort géén specifiek huidgebied in relatie met viscero-cutane reactiviteit. Het onderzoek moest aan strikte medisch-ethische eisen voldoen (een medisch ethische toetsingscommissie bestond niet in die tijd):

  1. het onderzoek moest in een huisartsenpraktijk kunnen plaatsvinden.
  2. Het onderzoek mocht geen risico of belasting vormen voor de deelnemers

Ontwerp van de studie

Als onderzoeksmethode werd gekozen voor een toetsend onderzoek. De doelgroep werd gevormd door 31 gezonde vrouwen van 20-45 jaar met de wens tot IUD plaatsing of vervanging. Het onderzoek vond plaats in een huisartsenpraktijk, waar al jaren IUD’s werden geplaatst.

Praktische uitvoering

De procedure van IUD-Plaatsing wijzigde niet door het onderzoek. Infrarood thermografie werd daaraan toegevoegd na mondelinge toestemming van de patiënt. Daarmee werd van vier gebieden op de buikwand de gemiddelde temperatuur gemeten vlak voor en na de IUD plaatsing.

Statistiek

In 1981 en 2012: Paired Sample T test

Resultaten

Er is één specifiek gebied, waar de huidtemperatuur significant meer dan elders verandert (p<0.001). Dit gebied komt overeen met hetzelfde gebied, gemeten in het zwangerenonderzoek.

Conclusies

De Null-hypothese moet worden verworpen.

Relevenatie van het onderzoek

Abdominal wall pain, chronic pelvic pain syndrome en chronic benign pain syndrome leiden al decennia tot veel diagnosen en therapieën. Dat genereert hoge kosten en is volgens een toenemend aantal auteurs niet adequaat. Al meer dan 50 jaar wordt gepoogd de diagnose te versimpelen. Buikwandpijn wordt dan beschouwd als zelfstandige entiteit. Deze studie bevestigt de onjuistheid van die stelling en maant daarmee tot voorzichtigheid. De buikinhoud moet ook bij buikwandpijn worden onderzocht. Deze studie toont de potentie om “referred zones” met infrarood thermografie in kaart te brengen, zodat dat onderzoek meer gericht zou kunnen plaatsvinden. Dat kan leiden tot minder onderzoek en meer rationele therapieën. Lees meer

Published on 24/10/2016 by Henk