Voorwoord

Chronische pijn zonder bekende oorzaak in beeld.

Hoewel een voorwoord doorgaans gaat over de onderzoeksvraag en de bestudeerde aandoening gaat het in dit voorwoord vooral over de wijze, waarop tot onderzoek is gekomen en welke onderzoeken antwoord zouden moeten geven op de onderzoeksvragen. Hoe kan anders worden begrepen, dat een theoretische verhandeling over de menstruele cyclus, een onderzoek bij zwangeren en de plaatsing van Intra Uterine Devices (IUD) gericht is op diagnostische methoden bij chronische pijn en het mogelijk ontstaan van een CRPS (voorheen onder andere Südeckse dystrofie genoemd) op plaatsen van chronische pijn ?

Deze opsomming zou anders kunnen doen vermoeden, toch zijn de onderzoeken niet willekeurig gekozen. Ze zijn gebaseerd op meet- en regeltechnische aspecten: het genereren van pijn, de overdracht van pijn, de reactie op pijn, het pijngeheugen en het meten van pijn. Er is gezocht naar een gezamenlijke parameter in deze processen en naar een methode die te meten en te verklaren. De parameter is gezocht in activiteit van het autonome zenuwstelsel en de modulerende stoffen daarvan, bekend onder de naam “Prostaglandines”.

Modulatie van het autonome zenuwstelsel geeft een verandering in huidtemperatuur. Die verandering kan worden gemeten met infrarood detectieapparatuur.
Chronische pijn zonder bekend substraat (zonder bekende oorzaak en zonder objectiveerbare afwijkingen) heeft twee verschijningsvormen Lees verder: Full Text pdf: Voorwoord chronische pijn zonder bekende oorzaak in beeld versie 10.pdf

Het proefschrift, dat niet kon verschijnen.

Proefschriften zijn van oudsher de meesterstukken, waarmee een academische studie kan worden afgerond. Niet voor niets zijn afgestudeerden zonder deze wetenschappelijke meesterproef doctorandi: diegenen, die nog doctor moeten worden. Hoewel tegenwoordig veel meer academici promoveren en daarmee hun studie afronden dan voorheen is het nog steeds niet algemeen gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de beperkte plaatsingsruimte, de kosten van een promovendusplaats (+/- € 450 000) voor de universiteit en de beperkte begeleidingstijd, die kan worden gegeven. Dat is voor een deel opgelost door een andere structuur te volgen. Vroeger moest een werk oorspronkelijk en nog niet eerder gepubliceerd zijn. Tegenwoordig moeten er een aantal artikelen door een geaccepteerd internationaal vakblad met "peer review" zijn geaccepteerd. Deze artikelen moeten in een elkaar versterkende relatie staan en tot een eindconclusie kunnen leiden. Dat kan dan gebundeld worden tot een proefschrift.
Het onderwerp moet in de belangstellingssfeer liggen van de hoogleraar promotor en gezien de kosten ook binnen de doelstellingensfeer liggen van de universiteit. Dat was al in 1980 een probleem. Lees meer.

Chronische Pijn zonder bekend substraatInleiding Chronische pijn zonder bekende diagnose is een van de moeilijkst te behandelen aandoeningen. Volgens de gangbare normen is dit een vorm van pijn, die nergens meer toe dient. Een vorm, die ooit wel een betekenis heeft gehad bij een aandoening, maar als een fossiel is blijven hangen. Een aandoening, die onder de psychosomatische aandoeningen dient te worden gerangschikt, omdat er fysiek niets was en is te vinden? Een andere denkrichting In de tachtiger jaren waren een zeer beperkt aantal publicaties bekend, veelal uit lang vervlogen tijden, die iets anders deden vermoeden. Lees meer

Published on 23/10/2016 by Henk