Farmacologie-Pentoxifylline

deaa2fbfa2-pc3qm3.jpg


  • Veen PHE van der. Infrared thermography for pain influenced by a Xanthine derivative: An attempt to assess chronic pain objectively.
  • Thermology international Vol 24 (2014), No. 2: 39-48 Available at: http://www.uhlen.at/thermology-international/index.phpAbstract:
Achtergrond Van 1988 tot heden waren er geen diagnostische mogelijkheden voor objectieve pijndiagnostiek. Infrarood thermografie leek een veelbelovende techniek, die vooral bij procesvolging kon worden gebruikt. Het onderzoek is daarmee nog steeds actueel. Doel van het onderzoek was om na te gaan of infrarood thermografie bruikbaar kon zijn om pijnplaatsen en pijngevoel te objectiveren. Methode en materialen In dit onderzoek werden 63 temperatuurmetingen verricht bij patiënten met chronische pijn aan één extremiteit en gevolgd vóór en ná behandeling met pentoxyphylline (PTX). De contralaterale zijde werd als controlegroep gebruikt. Voor en na de behandeling werd de temperatuur van de pijnplaats gemeten en symmetrisch de contralaterale extremiteit. Daarnaast werd alleen de verandering van het pijngevoel in de gradaties beter, gelijk of slechter geregistreerd.
Resultaten:
Van de gemeten pijnplaatsen waren er 53 met een cold spot en 10 met een hot spot. De huidtemperatuur van de pijnplaats en de referentieplaats neemt toe. Er is een significant links-rechts verschil (P= 0.001 Cronbach α: 0.88). Na de behandeling is er geen significant links-rechts verschil meer ( P=0.061 Cronbach α: 0.93), terwijl de contralaterale zijde significant in temperatuur toeneemt (P=0.001 Cronbach α: 0.76). Er is een significante correlatie tussen verandering van het thermografische beeld en het pijngevoel . (P<0.001. Spearman correlatie coëfficiënt: 0,677)
Conclusies:

  • •Er is een correlatie tussen pijngevoel en infra-rood thermografisch beeld.
  • •Infrarood thermografie en PTX zijn mogelijk bruikbare middelen bij chronische pijnklachten zonder anatomisch substraat.
  • •De meeste niet zichtbare pijnplaatsen zijn koud van karakter. Dit bevestigt vroeger onderzoek.
  • •De invloed van PTX op dit onderzoek suggereert een prostaglandine en cytokine invloed op het ontstaan van deze pijnplaatsen.

Tot zover het abstract. Na voltooiing van deze website worden de onderzoekspagina's verder aangevuld met toelichting en originele datareeksen. Voor zover sprake zal zijn van gepubliceerde gegevens, zal hiernaar worden verwezen.

Oktober 2016

Published on 31/10/2016 by Henk